אישורי הדרגות בתחום מדעים מדויקים והנדסה

 

שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
אריאל שמיר בינתחומי פרופ’ מן המניין 17.11.14
גרגורי גורביץ’ סמי שמעון פרופ’ חבר 17.11.14
שלמה מארק סמי שמעון פרופ’ חבר 17.11.14
אנואר ריאן אלקסמי פרופ’ חבר 25.2.15
אביבית לוי שנקר פרופ’ חבר 25.2.15
נעמי שקד- מונדרר עמק יזרעאל פרופ’ חבר 25.2.15
אבי רוזנפלד לב פרופ’ חבר 6.5.15
יואב אריאלי לב פרופ’ חבר 6.5.15
דני קוטלר תל חי פרופ’ חבר 11.8.15
רן זיר תל חי פרופ’ חבר 11.8.15
יהושע שוקי דרור אורט בראודה פרופ’ חבר 24.11.15
עיסאם סבח אורט בראודה פרופ’ חבר 24.11.15
שרית סיון אורט בראודה פרופ’ חבר 24.11.15
ברוך קרן סמי שמעון פרופ’ חבר 7.2.16
עפר אריאלי תל אביב יפו פרופ’ מן המניין 7.2.16
יצחק לייכטר לב פרופ’ מן המניין 8.5.16
פנחס מנדלבאום עזריאלי פרופ’ מן המניין 8.5.16
אירינה גוטמן בראודה פרופ’ מן המניין 8.8.16
אלי גרשון חולון פרופ’ חבר 8.8.16
עזרא בן יוסף חולון פרופ’ חבר 8.8.16
אלה זאק חולון פרופ’ חבר 13.11.16
אנה דותן שנקר פרופ’ חבר 13.11.16
גיל קפלן תל אביב יפו פרופ’ חבר 13.11.16
יעקב אקסמן

יעקב איטין

עזריאלי

המרכז האקדמי לב

פרופ’ חבר

פרופ’ מין המניין

13.11.16

5.2.17