אישורי הדרגות בתחום מדעי הרוח והאמנויות
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
יצחק לבנה בצלאל פר”ח במסלול הנלווה 17.11.14
כרמלה יעקובי-וולק המכללה למנהל פר”ח במסלול הנלווה 13.1.15
עינת לידר בצלאל פר”ח במסלול הנלווה 13.1.15
אבנר בן זקן קריית אונו פרופ’ חבר 17.2.15
קנט סגל הדסה פרופ’ חבר יוצר 2.6.15
חיים נוי אשקלון פרופ’ חבר 2.6.15
אלכסנדר אבן חן מכון שכטר פרופ’ חבר 2.6.15
בלה ברובר לובובסקי אקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים פרופ’ חבר 11.8.15
עודד היילברונר שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

 

פרופ’ חבר 11.8.15
מוסטפא עבאסי תל חי פרופ’ חבר 11.8.15
אביהו רונן תל חי פרופ’ חבר 3.11.15
צבי פלסר אקדמיה למוסיקה תואר פר”ח-יוצר(המסלול המקביל) 3.11.15
דורון בר שכטר פרופ’ חבר 3.11.15
עזרי טרזי בצלאל תואר פרופ’ מן המניין-יוצר (המסלול המקביל) 26.1.16
צבי אפרת בצלאל תואר פרופ’ מן המניין-יוצר (המסלול המקביל) 26.1.16
זאב דרורי כנרת פרופ’ חבר 26.1.16
שי פרוגל סמינר הקיבוצים פרופ’ חבר 10.5.16
אירנה ברקוביץ אקדמיה למוסיקה פר”ח – יוצר (המסלול המקביל) 10.5.16
יוסף דוד ספיר פרופ’ חבר 10.5.16
דוד ראבד חולון פר”ח– יוצר (המסלול המקביל ) 10.5.16
דורון צברי ספיר תואר  פר”ח– יוצר (המסלול המקביל ) 12.7.16
אדריכל יוסי קורי שנקר פר”ח – יוצר (המסלול המקביל) 12.7.16
גונן שרון תל חי פרופ’ חבר 1.11.16
שנקר אלכס פדואה פר”ח – יוצר (המסלול המקביל) 1.11.16
סנאן עבדאלקאדר בצלאל פר”ח- יוצר (המסלול המקביל) 1.11.16
מישל קישקה

ענת קציר

נמרוד שתיל

נורית בוכוויץ

מאיר ויגודר

בצלאל

בצלאל

צפת

בית ברל

ספיר

פר”ח – יוצר

פר”ח – יוצר

פרופ’ חבר

פרופ’ חבר

פרופ’ חבר

1.11.16

31.1.17

31.1.17

31.1.17

31.1.17