אישורי הדרגות בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
סגולה מוצפי תל חי פרופ’ חבר 22.2.15
אריאלה גורדון שאג הדסה פרופ’ חבר 21.12.14
ערן דביר תל חי פרופ’ חבר 21.12.14
מרעי סמאר אורט בראודה פרופ’ חבר 4.8.15
טובה הנדל אשקלון פרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל 4.8.15
גיתי יהל רופין פרופ’ חבר 9.2.16
ג’מאל מחאג’נה

מוריה גולן

יואב מקל

תל חי

תל חי

וינגייט

פרופ’ חבר

פרופ’ מן המניין

פרופ’ חבר

21.6.16

20.12.16

5.2.17

סנאית תמיר תל חי פרופ’ מן המניין 10.8.17