בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
2/13/2018 10:00:00 PM
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מוסיקה תואר ראשון
תאריך הגשה
2/28/2015 10:00:00 PM
תאריך רישום
7/6/2015 9:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
2/5/2018 10:00:00 PM
תאריך הסמכה זמנית
ניהול תיירות ומלונאות (בשפה האנגלית) תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
8/30/2015 9:00:00 PM
תאריך רישום
12/9/2015 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
7/2/2017 9:00:00 PM
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הקוגניציה והמוח תואר ראשון
תאריך הגשה
3/27/2017 10:00:00 PM
תאריך רישום
10/14/2017 9:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
1/20/2018 10:00:00 PM
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
ניהול ומדיניות ציבורית תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
2/11/2018 10:00:00 PM
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדיניות החינוך תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
11/27/2017 10:00:00 PM
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מחקר תרבות הילד והנוער תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
11/27/2017 10:00:00 PM
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לקויי למידה – הערכה והתערבות חינוכית תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
11/30/2012 10:00:00 PM
תאריך רישום
11/30/2012 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
9/15/2014 9:00:00 PM
תאריך הסמכה זמנית
11/27/2017 10:00:00 PM
הפרעות בתקשורת תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
9/14/2014 9:00:00 PM
תאריך רישום
2/21/2015 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
2/5/2018 10:00:00 PM
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב- כריית מידע תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
10/1/2017 9:00:00 PM
תאריך רישום
2/3/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
יזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומית תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
9/17/2017 9:00:00 PM
תאריך רישום
1/30/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראת החינוך הגופני תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
7/26/2016 9:00:00 PM
תאריך רישום
1/10/2017 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
4/3/2017 9:00:00 PM
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
12/25/2017 10:00:00 PM
תאריך הסמכה זמנית
משפט בינלאומי מסחרי גלובלי תואר שני
תאריך הגשה
תאריך רישום
2/2/2013 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
4/27/2015 9:00:00 PM
תאריך הסמכה זמנית
12/25/2017 10:00:00 PM
מדעי ההיי-טק תואר ראשון מתכונת דו חוגית
תאריך הגשה
1/29/2018 10:00:00 PM
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
תקשורת תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
12/27/2017 10:00:00 PM
תאריך רישום
1/29/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
כלכלה וניהול תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
12/23/2017 10:00:00 PM
תאריך רישום
1/22/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
סטטיסטיקה ומדע הנתונים תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
11/30/2017 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
10/2/2017 9:00:00 PM
תאריך רישום
1/14/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודי ישראל רב תחומיים (תכנית בינלאומית באנגלית) תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
5/9/2017 9:00:00 PM
תאריך רישום
1/14/2018 10:00:00 PM
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
טען עוד