בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
תקשורת
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
10/02/2015
כימיה ביולוגיה וביולוגיה מולקולרית
תאריך הגשה
תאריך רישום
25/02/2016
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
כלכלה
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
28/02/2014
כלכלה ומנהל עסקים
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
25/05/1999
מדעי ההתנהגות
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
25/05/1999
ניהול מערכות בריאות
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
24/06/2003
עבודה סוציאלית
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועידה/סוקרים
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
26/06/2001
טען עוד