בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
הנדסת אנרגיה
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/05/2011
תאריך הסמכה זמנית
17/05/2016
הנדסה וניהול
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
09/04/2013
תאריך הסמכה זמנית
08/09/2015
הנדסת מערכות
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
10/06/2014
מערכות תבוניות
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
12/04/2016
תאריך הסמכה זמנית
אמנויות המסך
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
06/09/2007
תאריך הסמכה זמנית
12/10/2010
תקשורת חזותית – תואר שני
תאריך הגשה
01/06/2012
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
31/05/2016
תאריך הסמכה זמנית
עיצוב אורבני
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
20/01/2009
תאריך הסמכה זמנית
22/03/2016
מדיניות ותיאוריה של האמנויות
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
26/07/2011
תאריך הסמכה זמנית
22/07/2014
אמנות
תאריך הגשה
10/06/2013
תאריך רישום
04/07/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
15/10/2013
תאריך הסמכה זמנית
22/12/2015
ארכיטקטורה
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
10/03/1992
טען עוד