בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
מדעי הנתונים תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
11/03/2018
תאריך רישום
01/05/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב- כריית מידע תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
02/10/2017
תאריך רישום
04/02/2018
תאריך מינוי ועדה
12/03/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
07/11/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
סטטיסטיקה ומדע הנתונים תואר ראשון
תאריך הגשה
תאריך רישום
01/12/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
25/04/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי ההיי-טק תואר ראשון מתכונת דו חוגית
תאריך הגשה
30/01/2018
תאריך רישום
22/03/2018
תאריך מינוי ועדה
29/04/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
גרנטולוגיה: מדעי הזקנה (עם וללא תזה) תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
27/10/2015
תאריך רישום
10/04/2016
תאריך מינוי ועדה
12/07/2016
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית עם תזה תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
01/04/2013
תאריך רישום
01/06/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
19/05/2015
תאריך הסמכה זמנית
הוראה רב-תחומית במדעי הרוח עם תזה תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
01/01/2013
תאריך רישום
01/01/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
30/06/2015
תאריך הסמכה זמנית
הנדסה אזרחית תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
03/01/2017
תאריך רישום
02/03/2017
תאריך מינוי ועדה
13/08/2017
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב והמידע תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
28/09/2017
תאריך רישום
17/12/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
19/02/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
06/05/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הנדסת חשמל תואר שני עם תיזה
תאריך הגשה
30/03/2017
תאריך רישום
10/09/2017
תאריך מינוי ועדה
26/12/2017
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
28/04/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הנדסת תקשורת מחשבים תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
תאריך רישום
29/03/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
ניהול מערכות מידע תואר ראשון מתכונת דו חוגית
תאריך הגשה
01/10/2017
תאריך רישום
21/12/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
05/02/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
עבודה סוציאלית תואר שני
תאריך הגשה
01/03/2013
תאריך רישום
01/03/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
13/09/2017
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
22/03/2016
תאריך הסמכה זמנית
06/03/2018
בחינוך לקיימות – סביבה, חברה, בריאות תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
03/10/2017
תאריך רישום
15/01/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
20/03/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודי ישראל רב תחומיים (תכנית בינלאומית באנגלית) תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
10/05/2017
תאריך רישום
15/01/2018
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
24/04/2018
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי המחשב תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
31/10/2016
תאריך רישום
02/07/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
ניהול החולה המורכב תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
03/03/2015
תאריך רישום
24/01/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הקוגניציה והמוח תואר ראשון
תאריך הגשה
28/03/2017
תאריך רישום
15/10/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
21/01/2018
תאריך אישור פרסום והרשמה
24/04/2018
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הנתונים תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
20/12/2017
תאריך רישום
22/03/2018
תאריך מינוי ועדה
20/03/2018
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
טען עוד