בקשות לאישור תכניות לימוד
בקשה
סטאטוס
משפטים תואר שני עם וללא תיזה
תאריך הגשה
21/04/2016
תאריך רישום
05/06/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מדעי הנתונים תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
2017-12-05T00:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודי תיאטרון תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
תאריך רישום
01/05/2009
תאריך מינוי ועדה
2016-08-10
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
22/02/2011
תאריך הסמכה זמנית
08/04/2014
ניסוי 3 תואר ראשון
תאריך הגשה
2017-12-07T00:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
2017-12-05
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
ניסוי 2 תואר ראשון
תאריך הגשה
2017-12-05T00:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
2017-12-03
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
ניסוי תואר ראשון
תאריך הגשה
2017-12-03T00:00:00
תאריך רישום
2017-12-04T00:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
2017-12-06T00:00:00
תאריך הסמכה זמנית
הסבת אקדמאים לתואר בוגר בסיעוד תואר ראשון
תאריך הגשה
2016-11-06T00:00:00
תאריך רישום
2017-11-29T00:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
מערכות מידע תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
19/03/2017
תאריך רישום
06/06/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
2017-06-26T00:00:00
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
לימודי ארץ-ישראל תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
28/09/2017
תאריך רישום
2017-11-16T00:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראת טכנולוגיה במסלול על-יסודי (תכנית משותפת עם אפקה) תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
03/07/2017
תאריך רישום
2017-11-15T00:00:00
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הוראה (M.Teach.) לחינוך על-יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
2017-11-08T00:00:00
תאריך רישום
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
הסבה לאקדמאים לתואר בוגר בסיעוד תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
01/10/2017
תאריך רישום
16/10/2017
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
תאריך הסמכה זמנית
פסיכולוגיה חינוכית תואר שני
תאריך הגשה
01/09/2013
תאריך רישום
01/09/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
19/05/2015
תאריך הסמכה זמנית
תואר שני בהוראה (M.Teach.) לבית הספר העל יסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
26/05/2016
תאריך רישום
04/09/2016
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
2017-09-12T00:00:00
תאריך הסמכה זמנית
הוראת המתמטיקה והמדעים לביה”ס היסודי תואר שני ללא תיזה
תאריך הגשה
01/12/2011
תאריך רישום
01/01/2012
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
01/04/2013
תאריך הסמכה זמנית
תקשורת תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
01/04/2013
תאריך רישום
01/08/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
14/07/2015
תאריך הסמכה זמנית
חינוך תואר שני
תאריך הגשה
01/12/2012
תאריך רישום
01/04/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
14/07/2015
תאריך הסמכה זמנית
07/03/2017
פסיכולוגיה קלינית תואר שני
תאריך הגשה
01/03/2013
תאריך רישום
01/03/2013
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
10/12/2013
תאריך הסמכה זמנית
12/04/2016
לימודים הומניסטיים – פילוסופיה והגות יהודית תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
תאריך רישום
27/12/2009
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
01/01/2013
תאריך הסמכה זמנית
לימודים הומניסטיים – מזרח תיכון תואר ראשון מתכונת חד חוגית
תאריך הגשה
תאריך רישום
28/12/2009
תאריך מינוי ועדה
תאריך מינוי סוקרים
תאריך הגשת דו"ח / חוו"ד
תאריך אישור פרסום והרשמה
01/01/2013
תאריך הסמכה זמנית
טען עוד