החלטות אחרונות ות”ת
461 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
27/09/17

בישיבתה ביום 27.9.17 דנה ות”ת בהתנעת התוכנית “תקווה ישראלית באקדמיה”. בהמשך  להחלטת ות”ת מיום 13.11.16 בדבר התנעת “תקווה ישראלית באקדמיה” ותקצוב ממונה “תקווה ישראלית באקדמיה” בכל המוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר שות”ת השתכנעה כי הסגלים האקדמיים והסגלים המנהליים, הם משמעותיים ביותר בכל הקשור ליצירת מרחב מכיל, שוויוני והוגן עבור אוכלוסיות מגוונות במוסדות להשכלה גבוהה, ומהווים מפתח…

החלטת ותת
27/09/17

ביום 27.9.17 דנה ות”ת בהתייעלות אנרגטית בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 542 מיום 20.9.2015 אשר קבעה כי יש להגיע ליעד של צמצום בצריכת החשמל במשק בשיעור של 17% עד לשנת 2030, כלומר להתייעל אנרגטית (להלן “החלטת הממשלה”), ובהמשך לפניית נציגי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן “משרד האנרגיה”) אל הצוות המקצועי בות”ת ואל נציגי משרד האוצר…

החלטת ותת
27/09/17

החלטה זו בוטלה בישיבת ות”ת מתאריך 30.1.18   ביום 27.9.27 דנה ות”ת בפרוייקט מעונות הסטודנטים של עזריאלי , המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, וזאת בהמשך להחלטת ות”ת מיום 22.2.2017 ולהחלטת ות”ת מיום 28.6.17, ובהתאם למסמך מס’ 4146 שהציג לות”ת את התכנית להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות, מחליטה ות”ת כדלקמן: לאשר בניית בניין…

החלטת ותת
27/09/17

ביום 27.9.17 הוצגה בפני ות”ת הרחבת התוכנית סיעוד במכללות ובאוניברסיטאות. ות”ת מחליטה להרחיב את התוכנית לעידוד לימוד הסיעוד לאור הצורך בבוגרים נוספים בתחום הסיעוד ובהתאם לסיכום עם משרדי הבריאות והאוצר. כמו כן מחליטה ות”ת לאשר תוספת סטודנטים בתכניות לימוד קיימות ובמסלולי לימוד חדשים במוסדות השכלה גבוהה בהן מתקיימת תכניות בסיעוד בתשע”ח כדלהלן: 1. לאשר למוסדות…

החלטת ותת
27/09/17

1. בישיבתה ביום 27.9.17 דנה הות”ת במתווה שהוצג בפניה לפיו הקריה האקדמית אונו תקיים לימודים בקמפוס בחיפה שאליו תועבר פעילות המרכז האקדמי כרמל בחיפה, וכמו כן ייפתחו תכניות נוספות שלא קיימות כיום במרכז האקדמי כרמל. המתווה האמור הוגש לאחר שנפתחו הליכי הקפאת הליכים לגבי המרכז האקדמי כרמל, בבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרתם ניתן צו הקפאת…

טען עוד