החלטות אחרונות ות”ת
440 תוצאות נמצאו
החלטת ותת
02/08/17

ביום 2.8.17 דנה ות”ת בהצעת התקציב הרגיל של ות”ת לשנת הלימודים תשע”ח, והיא מחליטה לאשר את מסמך 4127 שהוצג בפניה וכן את השינויים וההחלטות הנלוות למסמך כדלקמן: הפחתות נדרשות להתכנסות למסגרת התקציב לשנה”ל תשע”ח לצורך התכנסות למסגרת התקציב, וכחלק מהמאמץ לעמוד בהפחתות התקציביות שהושתו על מערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת תקציב המדינה בשנת 2016 , ועמידה…

החלטת ותת
26/07/17

ות”ת מחליטה לאשר את הדו”חות הכספיים של מינהל תאגיד המל”ג לשנת 2016 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס’ 4110.

החלטת ותת
26/07/17

בדיון שהתקיים ב-26.7.17 הוצג בפני ות”ת ע”י צוות תשתיות ומאקרו מודל ההקצאות לסעיפי שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות , שדרוג תשתיות הוראה במכללות וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטאות ולמכללות תכנון רב שנתי בסעיף שדרוג תשתיות ההוראה והמחקר, הסכום הכולל להקצאה מבוסס על המקורות שהתקבלו בתכנית הרב שנתית עם האוצר שהם 346 מיליון ₪, בנוסף אליהם…

החלטת ותת
26/07/17

בדיון שהתקיים בות”ת בתאריך: 26.7.17 הוצג בפני ות”ת המתווה האקדמי של התוכנית הרב שנתית – הפעימה השניה – מסמך מס’ 4112. ות”ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4112 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת התוכנית הרב שנתית בתחום מדעי הרוח, תוכניות לתארים מתקדמים במקצועות הבריאות הנבחרים, תוכניות בינלאומיות והתוכניות במכללות האקדמיות לחינוך שעברו…

החלטת ותת
26/07/17

במסגרת תכנית החומש הנוכחית הוגשו מאות בקשות לפתיחת ת”ל חדשות, זאת כתוצאה  מאי הגבלת המוסדות במס’ התכניות שהם מבקשים להגיש וכן מההחלטה לטפל בתכנית החומש גם בבקשות שהוגשו ע”י המכללות לחינוך ואשר עברו/יעברו במהלך החומש לות”ת.   לפיכך בשלב זה הצוות המקצועי בות”ת עבד בהתאם לסדרי עדיפויות תחומיים, כאשר לאחר אישור הפעימה השניה עדין כמחצית…

טען עוד