החלטות אחרונות מל”ג
1738 תוצאות נמצאו
החלטת מלג
28/11/17

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן: המל”ג מודה לפרופ’ מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. המל”ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ’ הרליהי לפיה המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון נתנה מענה הולם להמלצות הוועדה בנוגע לגיוס סגל בתחומים מרכזיים…

החלטת מלג
28/11/17

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן: המל”ג מודה לפרופ’ מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו. הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ’ הרליהי לפיה המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב יישמה את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית באופן מלא….

החלטת מלג
28/11/17

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן: להודות לפרופ’ פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת שנקר ומתן חוות דעתו. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו”ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים. על המכללה והמחלקה…

החלטת מלג
28/11/17

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן: להודות לפרופ’ פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגיש הטכניון ומתן חוות דעתו. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו”ח ועדת ההערכה, כולל עדכון מטרות התוכנית וגיוס סגל, ומענה חלקי בנושאים הקשורים קורסי הנדסת תוכנה…

החלטת מלג
28/11/17

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן: להודות לפרופ’ פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת עזריאלי ומתן חוות דעתו. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו”ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים. על המכללה והמחלקה…

טען עוד