28/08/2017

בשל חופשה מרוכזת יהיו משרדי המועצה להשכלה גבוהה סגורים מיום 24.08.2012 ועד ליום 31.08.2012

הננו להודיעכם כי בשל חופשה מרוכזת יהיו משרדי המועצה להשכלה גבוהה סגורים 

החל מיום חמישי, ב’ באלול תשע”ז (24.8.2017)

ועד ליום חמישי, ט’ באלול תשע”ז (31.8.17 )