דו”חות הערכה בנושא הוראת האנגלית

דוחות הערכה ותגובת המוסדות

דוח הערכה – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

דוח הערכה – המכללה האקדמית אחוה

דוח הערכה – המכללה האקדמית בית-ברלתגובת המוסד

דוח הערכה – המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

דוח הערכה – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”תגובת המוסד

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד יליןתגובת המוסד

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קייתגובת המוסד

דוח הערכה – המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדון

דוח הערכה – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך

דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקבתגובת המוסד

דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”

דוח הערכה – מכללה ירושלים

דוח הערכה – מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוגתגובת המוסד

דוח הערכה – מכללת לוינסקי לחינוךתגובת המוסד

דוח הערכה – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

דוח הערכה – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויותתגובת המוסד