מערך המכינות ללימודים גבוהים

המכינות הקדם אקדמיות מהוות גשר להשכלה גבוהה לצעירים אשר מעוניינים בהכנה מיטבית לאקדמיה, בין היתר בכדי לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון בתחום אותו הם מעוניינים ללמוד. מערך המכינות עבר בשנה”ל תשע”ז לאחריות המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת רפורמה תכנונית, תקציבית וטרום אקדמית.

הפעילות במכינות הקדם אקדמיות מתקיימת במסגרת שלושה מסלולים מרכזיים – מסלול ייעודי, מסלול קדם-ייעודי ומסלול בגרותי.

תלמידים, הלומדים במכינות שבמוסדות בתקצוב המדינה, והעומדים במבחנים סוציו-אקונומיים שעורך מוסד הלימודים, זכאים לפטור משכר לימוד.