תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

תקציב הרגיל של המוסדות המתוקצבים להשכלה הגבוהה מיועד למימון פעילותם השוטפת של המוסדות והינו מבוסס על שלושה מקורות הכנסה עיקריים:

  • ההשתתפות הממשלתית – השתתפות הממשלה המועברת למוסדות ברובה בצורה ישירה ובחלקה כהקצבות ייעודיות למטרות מוגדרות. בשנת תשע”ה 65% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהשתתפות ממשלתית. – חוברת תקציב תשע”ז
  • הכנסות מסטודנטים – בשנת תשע”ה 17% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהכנסות משכר לימוד.
  • הכנסות עצמיות – תרומות, תקורה ממענקי מחקר ומתקציבים אחרים, תמלוגים ממסחור ידע והכנסות נוספות. בשנת תשע”ה 18% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהכנסות עצמיות.

 

לחוברות התקציב

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע”ז-תשע”ח