האגפים המקצועיים

האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות מסייע למל”ג ולות”ת ולהנהלתן בגיבוש מדיניות חדשה או בשינוי מדיניות קיימת בנושאים אסטרטגיים שבליבת העשייה של הארגון, תוך ביצוע מחקרים וכתיבת ניירות מדיניות. בנוסף, האגף אמון על גיבוש האסטרטגיה ותכניות העבודה בנושא הבינלאומיות בהשכלה גבוהה, על הובלת הפן השוטף של היישום ועל ניהול קשרי החוץ הבינלאומיים של מל”ג/ות”ת.

אסטרטגיה להשכלה הגבוהה

למידה דיגיטלית

שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים

צוות האגף

???????????????????????????????????????????????????????

ד”ר ליאת מעוז, סמנכ”ל אסטרטגיה ובינלאומיות

%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%a6%d7%95%d7%91-5-copy

קרן חרושצ’וב

מזכירה
%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%9f-4-copy

אמה אפטרמן

מנהלת קשרי אקדמיה ישראל-אסיה
%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%99-8-copy

רביד עומסי

מנהל פרויקט המח"רים

קרן קרפ

מ"מ מנהלת קשרי אקדמיה ישראל – אסיה
תמונה - מריסה

מריסה גרוס ירם

מנהלת משרד ארסמוס+ ישראל

נעמי שלום

אתר Study in Israel (סטודנטית)
%d7%a7%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%94-5-copy

קתרין תריה

מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל

טל הניג הדר

קשרי אקדמיה ישראל-אסיה (סטודנטית)

דינה גלירו

מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
מיה אלמוג

מיה אלמוג

למידה דיגיטלית (סטודנטית)

מיכאל רוס

מ"מ רכז משרד ארסמוס+, ישראל (סטודנט)