האגפים המקצועיים

הלשכה המשפטית מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה ולוועדה לתכנון ותקצוב ולמינהל מל”ג/ות”ת.

תפקידי הלשכה המשפטית

פעילותה השוטפת של הלשכה המשפטית כוללת בין היתר:

  • ייעוץ משפטי בפרט בשאלות שמקורן בדיני ההשכלה הגבוהה, משפט מנהלי ורגולציה, דיני קניין ומקרקעין, דיני מכרזים, דיני עבודה, חופש המידע ותחומים נוספים.
  • ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים, סיוע בליווי הליכי התקשרות עם ספקים, ניסוח מכרזים והסכמי התקשרות.
  • סיוע בניסוח מכתבים ומסמכים בעלי אופי משפטי.
  • ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, ליווי ועריכת הסכמי עבודה לעובדי המועצה.
  • טיפול בהצעות חוק הנוגעות להשכלה גבוהה, ניסוח דברי חקיקה, כללים, הנחיות ונושאים אחרים הקשורים בעבודת המועצה, ועדותיה ומינהל המועצה.
  • ייצוג המועצה בפני ועדות ציבוריות וגופים ציבוריים בתחום המשפטי, בכלל זה ועדות שרים, ועדות הכנסת, צוותים בין – משרדיים, לשכות משפטיות של משרדי הממשלה, גופים ציבוריים וכיוצא בזה.
  • ליווי תביעות והליכים משפטיים המתנהלים בין כותלי בית המשפט.
  • הבטחת עצמאותם והתנהלותם התקינה של המוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה עמידתם בהנחיות התאגידיות, בחינת זכויות בקרקע והסכמים שונים.
  • ליווי משפטי בכל הסוגיות העולות מעבודת אגפי מל”ג וות”ת.

 

צוות האגף

%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%90-2-copy

עו”ד יעל טור כספא

יועצת משפטית
%d7%a0%d7%93%d7%91-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8-5-copy

עו”ד נדב שמיר

סגן היועמ"ש
%d7%a2%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%9f-2-copy

עו”ד עמרי גולן

עו"ד בלשכה המשפטית
%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8-2-copy

עו”ד חן אבישר

עו"ד בלשכה המשפטית
ענבל גרשון (4) - Copy

ענבל גרשון

מזכירה בכירה