האגפים המקצועיים

יחידת החשבות והבקרה מרכזת את נושא החשבות של תקציב ות”ת מול כלל המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה. היחידה מלווה ומבצעת ביקורת שוטפת מול מוסדות אלה וגורמים נוספים.

תפקידי יחידת החשבות והבקרה:

ניהול החשבות של תקציב ות”ת לרבות:

  • בקרה על ביצוע תקציב ות”ת וביצוע מקביל בתקציב המדינה.
  • תכנון המימון וההקצאות החודשיות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ומוטבים אחרים.
  • ביצוע התחשבנויות שוטפות עם המוסדות.
  • התחשבנות וגבייה מול משרדי הממשלה השונים וגורמי חוץ אחרים בקשר לתכניות משותפות.
  • הקמת וניהול מערך הבדיקות התקופתיות לאיתנות פיננסית והתנהלותית במוסדות להשכלה גבוהה המתבצעות בסיוע רו”ח חיצוניים.
  • ביצוע בדיקות מיוחדות אד הוק במוסדות להשכלה גבוהה ובמוטבים האחרים בסיוע רו”ח חיצוניים.
  • פיקוח ודיווח על מצבת האשראי של המוסדות המתוקצבים וטיפול בהוצאת היתרי אשראי למוסדות המתוקצבים.
  • ריכוז וניתוח נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.
  • ריכוז מקצועי של הנושאים הקשורים לדיווח הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה לרבות יישום כללי הדיווח הכספי של ות”ת.
  • סיוע תמיכה והדרכה לגורמי פנים בנושאי חשבונאות ובקרה.

 

הדו”חות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה

 

צוות האגף

%d7%90%d7%91%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%95%d7%a1-6-copy

רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה

%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%a7%d7%99-7-copy

רו”ח ג’ניה מיטניצקי

סגנית חשבת
ענבל גרשון (4) - Copy

ענבל גרשון

מזכירה בכירה