האגפים המקצועיים

אגף מינהל משאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים הנדרשים לפעילותו השוטפת של מינהל המל”ג

תחומי האחריות של האגף למינהל ומשאבי אנוש:

 

ניהול משאבי אנוש:
בתחום ניהול משאבי אנוש אחראי האגף למתן מענה באמצעות המשאב האנושי לעמידה ביעדים והמשימות המוטלות עליו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב.
מענה זה ניתן באמצעות התאמה של כוח האדם הנדרש לביצוע משימות אלו.
האגף אחראי על תכנון כוח האדם וקביעת האסטרטגיה בתחום זה, ומטפל בכל הקשור למחזור חייו של העובד בארגון, גיוס ואיוש עובדים ובעלי תפקידים, תכנון הדרכה לעובדים וביצועה לרבות השתלמויות, טיפול בפרט וברווחתו וטיפול בפרישה מהארגון.
כמו כן האגף אחראי על פיתוח המשאב האנושי בארגון, המבנה הארגוני, טיפוח יחסי עבודה, יישום הסכמי עבודה וקשר עם הממונה על השכר באוצר.

 

טכנולוגיות מידע ותקשורת:

 • קביעת אסטרטגית המידע והתאמת מערכות המידע לפעילויות המל”ג והות”ת לעמידה ביעדיהן.
 • הכנסה והטמעה של טכנולוגיות מידע חדשות.
 • אחריות על אבטחת המידע ושרידותן של מערכות המידע.

 

מינהל וכספים:

 • הכנת התקציב השנתי של מינהל תאגיד המל”ג וניהול שוטף של כספי התאגיד.
 • אחריות על מערך התשלומים ועל הנהלת החשבונות של התאגיד.
 • הכנת הדוחות הכספיים התקופתיים של מינהל תאגיד המל”ג והגשתם לאישור ות”ת.
 • ביצוע וניהול מכרזים, ריכוז פעילות ועדת המכרזים של המל”ג.
 • טיפול בחוזים ובהתקשרויות עם חברי ועדות, ספקים ונותני שירותים.
 • טיפול בצרכי הרכש וניהול מערך ההזמנות.

 

מינהל וביטחון:

 • אחריות על מכלול השירותים הלוגיסטיים לעובדי מינהל מל”ג, חברי המועצה להשכלה גבוהה, ות”ת, הוועדות וועדות המשנה.
 • ניהול מערך המשק והבינוי.
 • אחריות על כתיבת נהלי הארגון והטמעתם.
 • קיום סדרי הביטחון.

צוות האגף

דנה אהרון (1) - Copy

דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש

לימור בן עמי (5) - Copy

לימור בן-עמי

ממונה משאבי אנוש והדרכה
ליאור שחר (2) - Copy

ליאור שחר

ממונה בכיר מערכות מידע
יוני אבן טוב (2) - Copy

יונתן אבן-טוב

מנהל יחידת מנהל וכספים
%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99-1-copy

פלורי מזרחי

מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95-3-copy

עופרה בוינג’ו

מנהלת חשבונות בכירה
%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98-1-copy

מזל בן עזרא קוריאט

מנהלת חשבונות בכירה
%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%96-3-copy

אליז דולב

מנהלת כספים בכירה
%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-1-copy

יניב אבגי

מנהל רשת
%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-1-copy

אבי פדידה

אחראי אחזקה בכיר
%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7-%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-3-copy

יצחק חנוכה

מנהל משק ואחראי על הבטחון

ליזי בן-דוד

מנהלת חוזים והתקשרויות

שירן אלקיים

מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות

טל כהן סרצ’י

מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה

כרמלה סלמן

עובדת משק

שיר נווה

מזכירה בכירה

אורלי עגמי

חשבת שכר