האגפים המקצועיים

אגף מינהל משאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים הנדרשים לפעילותו השוטפת של מינהל המל”ג

תחומי האחריות של האגף למינהל ומשאבי אנוש

 

ניהול משאבי אנוש:

 • מתן מענה באמצעות המשאב האנושי לעמידה ביעדים ובמשימות המוטלות עליו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב .מענה זה ניתן באמצעות התאמה של כוח האדם הנדרש לביצוע משימות אלו.
 • תכנון כוח האדם וקביעת האסטרטגיה בתחום זה, טיפול בכל הקשור למחזור חייו של העובד בארגון, גיוס ואיוש עובדים ובעלי תפקידים וכן טיפול בפרישה מהארגון.
 • פיתוח המשאב האנושי בארגון, המבנה הארגוני, טיפוח יחסי עבודה, יישום הסכמי עבודה בתיאום עם הממונה על השכר באוצר.
 • תכנון הדרכה לעובדים וביצועה לרבות השתלמויות.
 • טיפול בפרט וברווחתו.

 

טכנולוגיות מידע ותקשורת:

 • קביעת אסטרטגית המידע והתאמת מערכות המידע לפעילויות המל”ג והוות”ת לעמידה ביעדיהן.
 • הכנסה והטמעה של טכנולוגיות מידע חדשות.
 • אחריות על אבטחת המידע ושרידותן של מערכות המידע.

 

מינהל וכספים:

 • הכנת התקציב השנתי של מינהל תאגיד המל”ג וניהול שוטף של כספי התאגיד.
 • אחריות על מערך התשלומים ועל הנהלת החשבונות של התאגיד.
 • הכנת הדוחות הכספיים התקופתיים של מינהל תאגיד המל”ג והגשתם לאישור ות”ת.
 • ביצוע וניהול מכרזים, ריכוז פעילות ועדת המכרזים של המל”ג.
 • טיפול בחוזים ובהתקשרויות עם חברי ועדות, ספקים ונותני שירותים.
 • טיפול בצרכי הרכש וניהול מערך ההזמנות.
 • מתן מענה לוגיסטי לעובדי מינהל מל”ג, חברי מל”ג, חברי ות”ת הוועדות וועדות המשנה.
 • ניהול מערך המשק והבינוי.
 • קיום סדרי הביטחון.

צוות האגף

דנה אהרון (1) - Copy

דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש

לימור בן עמי (5) - Copy

לימור בן-עמי

ממונה משאבי אנוש והדרכה
ליאור שחר (2) - Copy

ליאור שחר

ממונה בכיר מערכות מידע
יוני אבן טוב (2) - Copy

יונתן אבן-טוב

מנהל יחידת מנהל וכספים
%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99-1-copy

פלורי מזרחי

מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה
%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95-3-copy

עופרה בוינג’ו

מנהלת חשבונות בכירה
%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%9f-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%90-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98-1-copy

מזל בן עזרא קוריאט

מנהלת חשבונות בכירה
%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%96-3-copy

אליז דולב

מנהלת כספים בכירה
%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-1-copy

יניב אבגי

מנהל רשת
%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-1-copy

אבי פדידה

אחראי אחזקה בכיר
%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7-%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-3-copy

יצחק חנוכה

מנהל משק ואחראי על הבטחון

ליזי בן-דוד

מנהלת חוזים והתקשרויות

שירן אלקיים

מרכזת בכירה חוזים והתקשרויות

טל כהן סרצ’י

מרכזת בכירה משאבי אנוש והדרכה

כרמלה סלמן

עובדת משק

שיר נווה

מזכירה בכירה