הוגנות מגדרית בסגל האקדמי: תקרת הזכוכית נשברת ?!

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy-Recovered

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב שמחות להזמינך

ליום עיון בנושא הוגנות מגדרית בסגל האקדמי.

יום העיון יתקיים ביום ג’, 5.12.2017,באולם הישיבות במכון ון ליר בירושלים (קומה 2).

להרשמה ליום העיון יש למלא את הפרטים הבאים: