מסלול א

 • סטאטוס: פעיל

  תאריך אחרון להגשת מועמדות: 5/8/2018

   
   
 •  

  קונסורציום

   
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 •  

  קורסים במסלול א'. נא למלא את השדות הבאים עבור כל קורס שהקונסורציום מבקש להפיק ו/או להסב

   
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 • 5. Video demo: הדגמה מצולמת ייעודית של המרצה עבור הקורס* (כפי שמפורט בנספח ו')

  יש לשלוח את הסרטון לכתובת המייל danielm@che.org.il

 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.
 • Drop files here or
  סוגי קבצים מותרים: pdf.