מטרות האגף להערכת איכות

קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.
הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן מתמיד את האיכות האקדמית.
מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.
הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים במערכת הערכת איכות.
ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.