האגפים המקצועיים

הלשכה המשפטית מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה ולוועדה לתכנון ותקצוב ולמינהל מל”ג/ות”ת.

צוות האגף

%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%90-2-copy

עו”ד יעל טור כספא

יועצת משפטית