לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל
פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
פרופ’ אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
מתניהו אנגלמן
מנכ"ל מל"ג-ות"ת
נמרה גורן-אמיתי
יועצת ליו"ר ות"ת
סיגל מורדוך
יועצת לסיו"ר המל"ג
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל