האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אילנה סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד”ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום חינוך, רוח, אמנויות וחברה
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
נועה זמר
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ג’סיקה סטרווייס
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
דבורה קליין
מ"מ מרכזת בתחום מדעי הרוח והחברה
אתי נעים
מרכזת בכירה בתחום חינוך, רוח, אמנויות וחברה
שרי אנגלנדר
מרכזת בכירה בתחום חינוך, רוח, אמנויות וחברה
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום חינוך, רוח, אמנויות וחברה
אפי ציוני
מ"מ מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרוח