האגף לתכנון ומדיניות
מרב שביב
סמנכ"ל תכנון ומדיניות  
אופק כהן
מזכירה בכירה
חוה קליין-אבישי
ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אפרת תירם
מרכזת בכירה מו"פ ותפוקות סגל