הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל”ג. הדבר נעשה באמצעות חמש ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

 

ב- 8.7.2014 אישרה  המל”ג  את הרכבן של חמש ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית

למידע נוסף בנוגע להסמכה להענקת תואר פרופסור

 יו”ר הוועדה: פרופ’ גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ זאב נוימן, אוניברסיטת תל אביב (אמריטוס), הוגש ע”י המסלול האקדמי של המכללה למנהל (מנהל עסקים).


חברי הוועדה: • פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)

 • פרופ’ ניצן שמואל, אוניברסיטת בר אילן (כלכלה)

 • פרופ’ רון שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה (מנהל עסקים)

 • פרופ’ עמליה אוליבר, האוניברסיטה העברית בירושלים (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)

 • פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה)

 • פרופ’ מירי כהן, אוניברסיטת חיפה (ביה”ס לעבודה סוציאלית)

 • פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)


מרכזת הוועדה: גב’ שרי אנגלנדר Sherry@che.org.il 02-5094432


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16 || 15.2.17 || 26.4.17 || 11.6.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ יוסי בן ארצי, אוניברסיטת חיפה (לימודי ארץ ישראל).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה (חקר הציונות).


חברי הוועדה: • פרופ’ בילי מלמן, אוניברסיטת תל אביב (היסטוריה)

 • פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)

 • פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)

 • פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה)

 • פרופ’ תמר אלכסנדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (ספרות עברית)

 • פרופ’ זיוה עמישי-מייזלש, האוניברסיטה העברית בירושלים (תולדות האומנות)

 • פרופ’ לארי אברמסון, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (אמנות ויצירה).


מרכזת הוועדה: גב’ בתיה הקלמן Batya@che.org.il 02-5094446


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16 || 1.11.16 || 31.1.17 || 1.3.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אבי הופשטיין, מכון ויצמן למדע (הוראת הכימיה).


חברי הוועדה: • פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך)

 • פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחוה (חינוך יהודי)

 • פרופ’ יאיר קארו, אורנים, המכללה האקדמית לחינוך (מתמטיקה)

 • פרופ’ עלית אולשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים (הוראת שפות)

 • פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדיניות ומנהל חינוך)


מרכזת הוועדה: הגב’ אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 06.01.15 || 08.03.15 || 02.07.15 || 20.09.15 || 19.11.15 || 24.01.16 || 31.03.16 || 14.07.16 || 21.08.16 || 03.11.16 || 02.02.16 || 23.04.17 || 12.07.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ שמעון ינקלביץ, אוניברסיטת ת”א (פיסיקה)


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ מרים ארז, הטכניון –  מכון טכנולוגי לישראל (הנדסת תעשייה וניהול)


חברי הוועדה: • פרופ’ דוד שויחט, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (מתמטיקה)

 • פרופ’ חנה דודיוק, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (הנדסת פלסטיקה)

 • פרופ’ דב ווליך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (הנדסת חשמל ומחשבים)

 • פרופ’ גדי טאובנפלד, המרכז הבינתחומי הרצליה (מדעי המחשב)

 • פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מדעי המחשב)

 • פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, הוגש ע”י מכללה ירושלים (מתמטיקה)

 • פרופ’ דבורה ברנע, אוניברסיטת תל אביב (הנדסה מכנית).


מרכזת הוועדה: גב’ מרב אברהמי meravb@che.org.il 02-5094414


תאריכי ישיבות:

17.11.14 || 25.02.15 || 06.05.15 || 11.08.15 || 24.11.15 || 07.02.16 || 08.05.16 || 08.08.16 || 13.11.16|| 05.02.17|| 29.05.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (מדעי החיים).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אדו פרלמן, הטכניון –  מכון טכנולוגי לישראל (רפואה).


חברי הוועדה: • פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק)

 • פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה)

 • פרופ’ משה פיינסוד, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (מדעי הרפואה)

 • פרופ’ ערן דולב, המכללה האקדמית תל חי (מדעי הרפואה)

 • פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת)

 • פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדעי הבריאות)


מרכזת הוועדה: גב’ אפרת צדקה Efratl@che.org.il 02-5094416


תאריכי הישיבות:

21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17


לאישורי הדרגות