הרכב הות”ת
פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
ד”ר רבקה ודמני שאומן
פרופ’ ישעיהו טלמון
פרופ’ מונא מארון
פרופ’ יוסי שיין