ועדות היגוי

ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה:

תפקיד הועדה הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ע”י המוסדות, בתגובה לקול קורא שפורסם ביום 1.9.2016 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצבו ע”י ות”ת.
חברי הועדה: פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ רות ארנון, פרופ’ אהוד גזית, פרופ’ אבנר דה-שליט, פרופ’ יעל דולב השילוני, גב’ תמר קרביץ, פרופ’ יוסי שיין, פרופ’ נעמה שפי.

ועדת היגוי וליווי של החברה למסחור ידע במכללות:

תפקידי הוועדה הם התווית פעילותה של החברה, קביעת יעדים ודרכי פעולה, אישור תכנית העבודה ופעילות החברה לרבות התקציב לשנה הבאה, אישור ביצוע פעילות החברה לרבות התקציב בשנה החולפת ועמידתה באבני הדרך שנקבעו בתנאי המכרז, אישור הכרה בהוצאות לצורך תשלומי ות”ת וטיפול בנושאים נוספים בהתאם לצורך.
חברי הועדה: רו”ח אביטל בלייווס, גב’ מיכל גילברט, מר זאב הולצמן, מר יניב כהן שבתאי, מר גדי פרנק.

ועדת היגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית:

תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות”ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנוגע לשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית וכן בכל הנוגע להיבטים נוספים העולים מן השטח.
חברי הועדה: ד”ר טארק אבו חאמד, ד”ר תאבת אבו ראס, פרופ’ גיהאד אל סנאע, מר רועי אסף, פרופ’ חוסאם חאיק, ד”ר אסמהאן מסרי-חרזאללה, פרופ’ פואד פארס, גב’ דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי של מלגת אירתקא:

מטרת הועדה הינה להגדיר את מדיניות תכנית מלגות  אירתקא לרבות הפיקוח על יישום המדיניות בהתאם לעקרונות המלגה,  קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי, רשימת התחומים המועדפים, קריטריונים סוציואקונומיים ומבחנים נוספים לזכאות, לו”ז ליישום, פיקוח ומחקר הערכה.
חברי הועדה: פרופ’ תיתי אדריס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, מר מאזן גנאים, מר ארז גרניט, פרופ’ ג’מאל זידאן, גב’ ברנדה זלטין, פרופ’ חוסאם חאייק, מר עבדאללה חטיב, גב’ רים יונס, מר אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, ד”ר אחמד נאטור, מר איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, גב’ דיראן שלאבנה

 

ועדת היגוי הישגים:

חברי הוועדה: דיאנה אקסלר, אפרת ארן, אלי בוך, אשרף ג’בור, אלה דרי, אחמד מואסי, יפעת סלע, בת אל סלפטי, נעמי פרוינד, אנט פרץ חן, מרב עטר, ד”ר עדי קול.

ועדת היגוי לקויות למידה:

חברי הוועדה: ד”ר יהודית אלדור, יעל מלצר, פרופ’ לילך שלו מבורך.

ועדת היגוי להרחבת הנגישות לבני מיעוטים:

חברי הוועדה: ד”ר סראאב אבו רביע, ד”ר רביעה בסיס, פרופ’ דאוד בשותי, פרופ’ עזרי טרזי.

ועדת היגוי חרדים:

חברי הוועדה: פרופ’ אסף מידני, ד”ר דב מימון, פרופ’ ליאת קישון רבין.

ועדת היגוי לימודי העשרה:

חברי הוועדה: פרופ’ שמעון אולמן, פרופ’ יונתן יובל, פרופ’ אורה לימור, פרופ’ אריה נדלר, פרופ’ אסף רזין, פרופ’ ברכה שפירא, פרופ’ דניאל שפרבר.

ועדת ההיגוי של תכנית המלגות לתואר ראשון לחברה הערבית: 

חברי הוועדה: פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ תיתי אדריס, ארז גרניט, פרופ’ חוסאם חאייק, פרופ’ ג’מאל זידאן, ברנדה זלטין, עבדאללה חטיב, רים יונס, אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי מעורבות אקדמיה בקהילה: 

חברי הוועדה: פרופ’ דפנה גולן עגנון, אור הרפז, ד”ר איילת שביט, פרופ’ בני שור, פרופ’ מיכל שני.