לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל
פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר המל”ג
נמרה גורן-אמיתי, יועצת ליו”ר הות”ת
סיגל מורדוך, יועצת בכירה לסיו”ר המל”ג
אסתי יעקב, רכזת בכירה לות”ת
לירון אבירם, מנהלת לשכת היו”ר
נעה אטיאס, מנהלת לשכת המנכ”ל
רעות אחדות, מזכירה בלשכת היו”ר והמנכ”ל