לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל
פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
חברת המועצה להשכלה גבוהה. יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב.
פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר המל”ג
נמרה גורן-אמיתי, יועצת ליו”ר הות”ת
יועצת ליו"ר ות"ת
סיגל מורדוך, יועצת בכירה לסיו”ר המל”ג
יועצת לסיו"ר המל"ג
אסתי יעקב, רכזת בכירה לות”ת
לירון אבירם, מנהלת לשכת היו”ר
מזכירה בכירה בלשכת היו"ר
נעה אטיאס, מנהלת לשכת המנכ”ל
מזכירה בכירה בלשכת המנכ"ל