ראשי האגפים המקצועיים
דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש
תומר ולמר, דובר וממונה דוברות והסברה
רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה
ד”ר ורדה בן שאול, סמנכ”ל הערכת איכות והבטחתה
עו”ד יעל טור כספא, יועצת משפטית
ד”ר ליאת מעוז, סמנכ”ל אסטרטגיה ובינלאומיות
שירה נבון, סמנכ”ל תקצוב
מיכל נוימן, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל”ג
מרב שביב, סמנכ”ל תכנון ומדיניות