ראשי האגפים המקצועיים
דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש
תומר ולמר, דובר וממונה דוברות והסברה
רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה
ד”ר ורדה בן שאול
עו”ד יעל טור כספא
שירה נבון
מיכל נוימן
מרב שביב