ראשי האגפים המקצועיים
דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש
תומר ולמר
רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה
ד”ר ורדה בן שאול
עו”ד יעל טור כספא
שירה נבון
מיכל נוימן
מרב שביב