14/01/2014

השתלמות בנושא הערכה עצמית, האגף להערכת איכות והבטחתה, כפר המכבייה 13.01.14

 

סדר יום 

 

על מל”ג ות”ת ומקומה של הערכת האיכות במערכת – פרופ’ חגית מסר ירון  

 

תהליך הערכת האיכות – פרופ’ צילה סינואני-שטרן 

 

הערכה עצמית הנדסת ביוטכנולוגיה – פרופ’ רזי וגו  

 

תהליך ההערכה העצמית וביקור הווועדה הבינלאומית – פרופ’ סוזן רוטשטיין 

 

הערכת האיכות מנקודת מבט של ועדת הערכה בינלאומית – פרופ’ סטיבן אנדרסון

 

הנחיות המל”ג להערכה עצמית – גב’ מיכל נוימן