התכנית הרב שנתית תשע”ז-תשפ”ב

לצפייה במסיבת העיתונאים בה הוצגה התכנית הרב-שנתית

קידום תשתיות מחקר ועידוד המצוינות המחקרית-מדעית

חדשנות בהוראה ושיפור איכותה

בינלאומיות במערכת להשכלה גבוהה

הגדלת מספר חברי סגל וסטודנטים בתחומים הדרושים למשק הישראלי

קידום ושילוב החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

קידום נשים באקדמיה

לא על המחקר לבדו ניבחן, אלא גם על תרומתה של מערכת ההשכלה הגבוהה לצמצום הפערים החברתיים. לא נוותר על הרמה, על איכות המחקר, אך לא נוותר גם על החוקר, על שילובם של החרדים, הערבים, יוצאי אתיופיה ובני הפריפריה.
יו''ר המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך, נפתלי בנט
התכנית מיועדת בראש וראשונה להקמת תשתיות מחקר ועידוד המצוינות המחקרית-מדעית להפיכת ישראל למעצמת ידע (BIG DATA) כמו גם לקידום המחקר במדעי הטבע, היהדות, החברה והרוח תוך מחויבות לעקרונות החופש האקדמי, התחרותיות והשאיפה למצוינות
יו''ר הוועדה לתכנון ותקצוב, פרופ' יפה זילברשץ
מדובר בהישג משמעותי, שיאפשר למוסדות האקדמיים להגדיל את ההשקעה בתשתיות המחקר, בהוראה ובחינוך האקדמי, ולהקצות משאבים לצמצום בריחת המוחות, להחזרת חוקרים מחו''ל ועוד
פרופ’ פרץ לביא, יו''ר ועד ראשי האוניברסיטאות
הענקת תקציבי מחקר על בסיס תחרותי היא הכלי המרכזי לקידום מצוינות במדע, הפועלת לא רק להעשרת הידע ,אלא גם לרווחת החברה, לכלכלתה ולביטחונה
פרופ’ נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים
המשאבים שיוקצו למכללות יושקעו בשיפור וחיזוק איכות ההוראה והמחקר לטובת הסגל האקדמי והסטודנטים
פרופ’ שלמה גרוסמן, יו''ר וועד ראשי המכללות
אנו מאמינים שתקופת הלימודים יכולה וצריכה להיות מאתגרת, מסקרנת, מעצימה ויוצרת ערך מוסף משמעותי לסטודנט ולחברה
גלעד ארדיטי, יו''ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל