קידום נשים באקדמיה

בשנת 2011 צוות בראשות נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופ’ רבקה כרמי, איתר את החסמים החברתיים, התרבותיים והטכניים המקשים על קידומן של נשים באקדמיה. לאור זאת הוקמה ועדת היגוי משותפת למל”ג/ות”ת, בראשות פרופ’ רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים דאז, שהגישה ביולי 2015 דו”ח המלצות שכלל את שלושת המוקדים הבאים:

  • הכוונת נשים למחקר אקדמי, לרבות הגדלת מספר מלגות הצטיינות, ושיפור תהליכי חניכה במהלך הדוקטורט
  • גיוס נשים לסגל האקדמי הבכיר, לרבות גיוס פרואקטיבי והכשרה מגדרית של ראשי ועדות הגיוס וראשי מחלקות
  • קידום נשים בסגל האקדמי הבכיר תוך תימרוץ המוסדות לטיפול בנושא באמצעות ימי עיון וסדנאות בקרב בעלי תפקידים במוסדות ועוד.

על בסיס המלצות ועדות כרמי וארנון יוקצה תקציב לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום נשים באקדמיה בהיקף של כ- 70 מיליון ₪.

ראו גם: דו”ח ועדת כרמידו”ח ועדת ארנון.

 

עידוד וקידום נשים לתפקידי מפתח באקדמיה