הערכת איכות

ישראל היא בין המדינות המובילות בתחום מדעי המחשב בעולם

דו”חות הוועדה להערכת איכות תכנית הלימודים בתחום מדעי המחשב   בישיבתה מיום 03/03/2015, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו”ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות: המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף…

החלטת מל"ג

דו”חות הוועדה להערכת איכות תכנית הלימודים בתחום מדעי המחשב

 

בישיבתה מיום 03/03/2015, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו”ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות:
  • המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף 1 בדו”ח, המתייחס למחקר במכללות ובאוניברסיטאות. הנושאים שהועלו בסעיף זה יובאו לדיון עקרוני במל”ג.
  • בהתאם לאמור בסעיף 4 בדו”ח, המל”ג ממליצה להפנות את תשומת לב הות”ת לגבי שיוכו של תחום מדעי המחשב במודל התקצוב.
  • המועצה מביעה את הסתייגותה מהערת הוועדה בסעיף 6 בדו”ח, לפיה אין חובת דרישה לתואר שלישי להוראת קורסים במתמטיקה במסגרת הלימודים לתואר במדעי המחשב.
  • סעיף 9 בדו”ח מעלה נושא עקרוני שנדון במל”ג, הנוגע לתקצוב תכניות בהקשר של ממצאי הערכת איכות, ואינו ייחודי לתחום מדעי המחשב.
  • המל”ג מסתייגת מהנאמר בסעיף 10 בדו”ח. במסגרת מפגש של ראשי המחלקות למדעי המחשב, יובאו לדיון סעיפים 10א ו-10ד, המתייחסים למבנה תכניות הלימודים ולהמלצת הוועדה הבינלאומית להקים ארגון אקדמי מקצועי בתחום מדעי המחשב.

המלצות הועדה

כללי

דוח הוועדה הכללי, דוח הוועדה

החלטת מלג - דוח כללי, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 15.7.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון

החלטת מלג - אוניברסיטת אריאל, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת אריאל בשומרון - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מלג - אוניברסיטת בן גוריון, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

החלטת מלג - אוניברסיטת בר-אילן, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר אילן - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בר אילן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - אוניברסיטת חיפה, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מלג -אוניברסיטת תל אביב, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

החלטת מלג - האוניברסיטה העברית, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 19.6.07, החלטת מל"ג

החלטת מלג - האוניברסיטה הפתוחה, החלטת מל"ג

החלטה מל"ג 11.4.07, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

החלטת מלג - הטכניון, החלטת מל"ג

הטכניון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

הטכניון – דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

המכללה האקדמית הדסה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית הדסה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המכללה האקדמית הדסה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - מכללת הדסה, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית נתניה

החלטת מלג - המכללה האקדמית נתניה, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית נתניה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה נתניה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המכללה האקדמית נתניה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

המכללה תל אביב יפו – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית תל אביב יפו – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית תל אביב יפו – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - המכללה האקדמית תא יפו, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית תל חי

החלטת מל"ג 13.1.10, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 13.11.08, החלטת מל"ג- מעקב

המכללה האקדמית תל חי – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה תל חי – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה תל חי – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

חוות דעת 1, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.11.10, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת 3, דוח מעקב אחר יישום

חוות דעת 2, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מלג - מכללת תל חי, החלטת מל"ג

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החלטת מלג - המסלול האקדמי המכללה למנהל, החלטת מל"ג

המכללה למינהל – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה למינהל – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה למינהל – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי לב- תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - המרכז האקדמי לב, החלטת מל"ג

בית הספר לטכנולוגיה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המרכז הבינתחומי הרצליה

הבינתחומי בהרצליה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המרכז הבינתחומי - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - המרכז הבינתחומי, החלטת מל"ג

הבינתחומי בהרצליה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

מכון ויצמן – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

מכון ויצמן - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - מכון ויצמן למדע, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון

החלטת מלג - המכון הטכנולוגי חולון, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

מכון טכנולוגי חולון – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה