21/12/2014

כנס הערכת איכות בהשכלה הגבוהה – לקראת העשור הבא התקיים ביום ה- 14.12.2014

 

 

סדר יום

 

מצגות:

 

פרופ’ חגית מסר ירון

 

ד”ר ורדה בן שאול – הערכת איכות הווה ועתיד

 

גב’ מיכל נוימן – עשור למערכת הערכת איכות

 

Prof. Judith S. Eaton. – Quality Assurance Now and in the Future: What Needs to Continue and What Needs to Change? 

 

Prof. Ellen Hazelkorn – The Role and Policy Implications of Ranking Higher Education Institutions