משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 13-17
13/12/2017
מ”מ מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים
גיוס 12-17
13/12/2017
ועדת איתור – מנכ”ל מל”ג/ות”ת
ועדת איתור
17/12/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט באגף האקדמי
סטודנט 12-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
סטודנט 11-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט לפרויקט מרכזי יזמות וחדשנות
סטודנט 10-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 9-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום מאגרי מידע
גיוס 11-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
ועדת איתור – מנכ”ל מל”ג/ות”ת
ועדת איתור
משרה סגורה
מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל
מכרז פומבי מס 6-2017
משרה סגורה
סטודנט לאגף להערכת איכות והבטחתה
סטודנט/ית 5-17
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
מכרז פנימי/חיצוני מס' 3-2017
משרה סגורה
סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט/ית 4-17
משרה סגורה
טען עוד