משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס 9-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל
מכרז פנימי - פומבי 1-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 2-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי 1-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס 8-18
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
גיוס 7-18
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 6-18
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
גיוס 5-18
משרה סגורה
סטודנט באגף האקדמי
סטודנט 3-18
משרה סגורה
טען עוד