משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס 8-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
גיוס 7-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 2-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי 1-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 6-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
גיוס 1-18
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
גיוס 2-18
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 15-17
משרה סגורה
סטודנט לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט 14-17
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות
גיוס 14-17
משרה סגורה
טען עוד