משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות
מכרז פנימי/פומבי 2-2017
28/06/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט/ית 4-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי 5-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
שם התפקיד : מיישם/ת/מטמיע/ת מערכות מידע (מרכז)
מכרז פנימי/ פומבי מס' 1-2017
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 05-17
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה (משרה זמנית החלפה לחופשת לידה).
גיוס 4-17
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
3-2017
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות
4-2017
משרה סגורה
טען עוד