משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
3-2017
04/04/2017
מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות
4-2017
04/04/2017
סטודנט/ית בתחום חברה, קהילה ומכינות (משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ’רקסים)
סטודנט 3-17
03/04/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 2-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מזכיר/ה בכיר/ה לאגף אסטרטגיה ובינלאומיות
גיוס 3-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת באגף האקדמי
גיוס 2-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך, חברה ואמנויות
סטודנט 2-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ באגף האקדמי
גיוס 1-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית לטיפול במכינות קדם אקדמיות
סטודנט 1-2017
משרה סגורה
מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת באגף האקדמי
גיוס 17-16
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
מכרז פומבי 9-2016
משרה סגורה
דובר/ממונה תחום דוברות והסברה
מכרז פומבי 8-2016
משרה סגורה
טען עוד