משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט 7-17
24/09/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט בתחום מדעי הרוח, חינוך ואמנויות
סטודנט 6-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת באגף תקצוב
מכרז פנימי/חיצוני מס' 5-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מדעי הרוח, חינוך, ואמנויות
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 4-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תחום חברה, קהילה ומכינות
מכרז פנימי/פומבי 2-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
ועדת איתור – מנכ”ל מל”ג/ות”ת
ועדת איתור
משרה סגורה
מרכז/ת משרד ארסמוס+ ישראל
מכרז פומבי מס 6-2017
משרה סגורה
סטודנט לאגף להערכת איכות והבטחתה
סטודנט/ית 5-17
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה
מכרז פנימי/חיצוני מס' 3-2017
משרה סגורה
סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה
סטודנט/ית 4-17
משרה סגורה
טען עוד