משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף

לא נמצאו משרות

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
משרת סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
סטודנט 5-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
סטודנט 4-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי מס' 6-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ ממונה בתחום בינלאומיות
מכרז פומבי מספר 5-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי מס' 3-201
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מזכיר/ה לשעות אחר הצהריים בלשכת יו”ר ומנכ”ל
מכרז פומבי מס' 7-2018
משרה סגורה
מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל
מכרז פומבי מס' 4-2018
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס 9-18
משרה סגורה
מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל
מכרז פנימי - פומבי 1-2018
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת גיוס
גיוס 8-18
משרה סגורה
טען עוד