משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום מקרו ותשתיות
מכרז פומבי מס' 12-2018
01/11/2018
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי מס' 13-2018
01/11/2018

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית באגף האקדמי
סטודנט/ית 7-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה
מכרז פומבי מס' -11 2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי מס' 10-2018
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ ממונה משרד ארסמוס+ ישראל
גיוס 10-18
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית לאגף האקדמי
סטודנט/ית 6/18
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום חברה, קהילה ומכינות
מכרז פומבי מס' 9-2018
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום תכנון ומידע
מכרז פומבי מס' 8-2018
משרה סגורה
משרת סטודנט בתחום אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
סטודנט 5-18
משרה סגורה
מזכיר/ה לשעות אחר הצהריים בלשכת יו”ר ומנכ”ל
מכרז פומבי מס' 7-2018
משרה סגורה
טען עוד