משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 2-2017
01/03/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מ”מ מזכיר/ה בכיר/ה לאגף אסטרטגיה ובינלאומיות
גיוס 3-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת באגף האקדמי
גיוס 2-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך, חברה ואמנויות
סטודנט 2-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ באגף האקדמי
גיוס 1-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
סטודנט/ית לטיפול במכינות קדם אקדמיות
סטודנט 1-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
טען עוד

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל
משרה סגורה
מ”מ מרכז/ת באגף האקדמי
גיוס 17-16
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
מכרז פומבי 9-2016
משרה סגורה
מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 16-16
משרה סגורה
סטודנט/ית בתחום ארסמוס+ ישראל
סטודנט 16-16
משרה סגורה
טען עוד