משרות פעילות

כותרת
מספר משרה
תאריך אחרון להגשת מועמדות
מידע נוסף
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
מכרז פומבי 5-2017
04/06/2017

משרות בשלב מיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
שם התפקיד : מיישם/ת/מטמיע/ת מערכות מידע (מרכז)
מכרז פנימי/ פומבי מס' 1-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה
גיוס 05-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מ”מ מרכז/ת בתחום הערכת איכות והבטחתה (משרה זמנית החלפה לחופשת לידה).
גיוס 4-17
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום תקצוב מכללות
3-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות
4-2017
המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים

ארכיון

כותרת
מספר משרה
סטאטוס
מידע נוסף
סטודנט/ית בתחום חברה, קהילה ומכינות (משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ’רקסים)
סטודנט 3-17
משרה סגורה
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מכרז פומבי 2-2017
משרה סגורה
מ”מ מזכיר/ה בכיר/ה לאגף אסטרטגיה ובינלאומיות
גיוס 3-17
המכרז הסתיים
מ”מ מרכז/ת באגף האקדמי
גיוס 2-17
משרה סגורה
סטודנט/ית בתחום מדעי הרוח, חינוך, חברה ואמנויות
סטודנט 2-17
משרה סגורה
טען עוד