מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2017 למתן שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו”ל למועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
22/08/2017
מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 03/2017 לתחזוקה של מערכת IBM Cognos TM1 במועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
07/07/2017
מכרז פומבי מס’ 01/2017 למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
02/02/2017
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר דוד ברוך בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
26/12/2016
מכרז פומבי מס’ 05/2016 לאספקת רישוי, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
10/11/2016
טען עוד