מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 01/2017 למתן שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
פעיל
מכרז פומבי
02/02/2017
מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 02/2014 לרכישה, אספקה, התקנה והתאמות של פתרון ניהול משאבים הכוללים, מערכת ERP ואופציה למימוש מערכת ניהול ידע במועצה להשכלה גבוהה
הליכי המכרז מושהים
מכרז פומבי
03/07/2014
מכרז פומבי דו-שלבי מספר 15/2013 להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית
בוטל
מכרז פומבי
08/11/2013

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר דוד ברוך בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
26/12/2016
מכרז פומבי מס’ 05/2016 לאספקת רישוי, זכויות שימוש ושדרוג במוצרי התוכנה של חברת מייקרוסופט עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
10/11/2016
מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 04/2016 לאספקת שירות ותחזוקה של מרכזיית IP מתוצרת Avaya עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
27/10/2016
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם חברת “יפעת מידע תקשורתי בע”מ”- בפטור ממכרז, כספק יחיד
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
26/10/2016
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם גב’ מיכל שכטר בפטור ממכרז, כספק יחיד
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
01/11/2016
טען עוד