18/07/2017

מל”ג קיימה דיון ראשון בסדרת דיונים בנושא הקוד האתי למערכת ההשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) ערכה היום, יום ג’, דיון ראשון, בסדרת דיונים בנושא הקוד האתי למערכת ההשכלה הגבוהה. במהלך הדיון, פרופ’ אסא כשר הציג את המסמך שכתב בנושא, ובתום דבריו, התקיים דיון שהיווה את הפתיח לסדרת דיונים בנושא.

דיונים אלו יסייעו להביא ליישום החלטת מל”ג משנת 2010, ולפיה יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.

 

סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן ויו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ, מבקשים להבהיר בזאת כי בניגוד לפרסומים כאלה ואחרים, טרם התקבלה כל החלטה בנושא הקוד האתי, וזאת מהטעם הפשוט שהנושא עלה רק היום לדיון ראשוני במליאת המל”ג.

מליאת המל”ג מורכבת מנציגי האוניברסיטאות, המכללות המתוקצבות והמכללות שאינן מתוקצבות, המכללות לחינוך והכשרת עובדי הוראה, סטודנטים ונציגי ציבור, ומשכך הינה גוף ציבורי אשר מייצג את מגוון הקולות, הדעות והעמדות במערכת ההשכלה הגבוהה.

כאמור, כפי שמתקיים בכל נושא מהותי ועקרוני שמגיע לפתחה של המל”ג, גם בעניינו של הקוד האתי תתקיים בתקופה הקרובה סדרת דיונים אשר יכללו ניתוח יסודי של הנושא בוועדת המשנה של המל”ג למדיניות אקדמית. בתום עבודתה הוועדה תגיש את המלצותיה למליאת המל”ג שתבחן את הנושא ותקבל החלטות בנדון.

 

בנוסף, יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ, סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן וחברי מל”ג מגנים את ההשמצות האישיות שהושמעו באחרונה נגד פרופ’ כשר, וכן דוחים את האמירות, על כך שלכאורה באמצעות המסמך שניסח, פרופ’ כשר מבקש לפגוע בחופש האקדמי.