במהלך כל השנה נאסף מידע על ידי האגף לתכנון ומדיניות, בשיתוף גורמי תכנון ועיבוד מידע בישראל ובעולם. הנתונים משתמשים את האגפים השונים במל"ג/ות"ת לקביעת מדיניות ולתכנון.

309,870

סטודנטים במוסדות האקדמיים

סטודנטים לפי מוסד

בתשע”ו למדו 309,870 סטודנטים בכל התארים ובכל מוסדות הלימוד כולל האוניברסיטה הפתוחה; 236,340 לתואר ראשון, 61,215 לתואר שני, 10,895 לתואר שלישי ו 1,420- ללימודי תעודה

193,615

סטודנטים לתואר ראשון

תואר ראשון לפי סוג מוסד1

53

אחוזים מתלמידי התואר השלישי - נשים

אחוז נשים

חלקן של הנשים בקרב כלל הסטודנטים עלה ברציפות בעשורים האחרונים. בתשע”ו היוו הנשים רוב בכל רמות התארים – ראשון, שני ושלישי