הערכת איכות

עבודה סוציאלית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 21.2.12, החלטת מל"ג- מעקב

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.06.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון

מכללת יהודה ושומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן

דוח הוועדה - אוניברסיטת בר אילן/ המכללה החרדית בירושלים, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת אוניברסיטת בר אילן לדוח הוועדה מבח"ר עו"ס, תגובת המוסד- הערכה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מלג- עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת בר-אילן, החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת אוניברסיטת חיפה מבח"ר עו"ס מיום 20.04.15, הודעה / סיכום

דוח הוועדה - אוניברסיטת חיפה/המכללה החרדית בני ברק, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (שירותי אנוש), דוח הוועדה

החלטת מלג- עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת חיפה, החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (עבודה סוציאלית), דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת חיפה לדו"ח הוועדה עו"ס מבח"ר, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע”ש מקס שטרן

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

מכללת עמק יזרעאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית תל חי

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

מכללת תל-חי - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג