על סדר היום

כנס המציעים הנו יום עיון לקראת הגשת הצעות לקולות הקוראים השני והשלישי בנושא למידה דיגיטלית. הכנס, שייערך על-ידי מל”ג/ות”ת וישראל דיגיטלית, נועד להסביר ולבאר שאלות בנוגע לקולות הקוראים ולפלטפורמות השונות. הכנס ייערך ביום ה’, 23.2.17, בשעות 9:30-14:00 באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים, להזמנה המפורטת.  להרשמה: https://goo.gl/forms/jfZq5oL3I3N79Fyq2 (ההרשמה פתוחה עד לתאריך 16.2.17)

על סדר היום

מובא בזאת לידיעת המוסדות והסטודנטים כי המרכז לבחינות והערכה פיתח מבחני מיון לרמות באנגלית לתלמידי הקורסים הדיגיטלים לאנגלית. ההרשמה למבחנים  לשנת תשע”ז נפתחה והיא מתבצעת דרך אתר המרכז. מצ”ב הודעת המרכז לבחינות והערכה

על סדר היום

  מובא בזאת לידיעת הציבור כי יו”ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך ח”כ נפתלי בנט, מינה את פרופ’ אסא כשר להגיש למועצה להשכלה גבוהה המלצות בדבר עקרונות וכללים של קוד אתי להתנהלות ראויה בכל תחומי הפעילות במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה, בממשקים שבין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית. לצורך כך, מוזמנים גורמים מן הציבור, לרבות מהאקדמיה, מארגונים…

על סדר היום

מצגות מיום העיון: הערכת איכות בתחום הוראת האנגלית למטרות אקדמיות הערכת היחידות להוראת האנגלית למטרות אקדמיות הוראת אנגלית לצרכים אקדמאיים

טען עוד