על סדר היום

היעד: גידול של 50% במספר המתקבלים ללימודי שנה א’

על סדר היום

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “חוסנה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תלוי בראש ובראשונה באיכות המחקר ובמספר הפרסומים בכתבי עת מקצועיים. הגידול בתקציב קרנות המחקר, עד כדי חציית רף מיליארד השקלים, יאפשר למוסדות בכלל, ולחוקרים בפרט, להעירך בהתאם ולהתמקד בהעמקת המחקר, בהישגים אקדמיים ובתוצרים איכותיים”.   על פי המתווה שאושר, לראשונה תקציב קרנות המחקר יחצה…

על סדר היום

ההקצאה הנוכחית תשלים תקצוב של כ- 10,000 מיטות סטודנטים מאז 2012

על סדר היום

הכשרת מורים הינה אחת המשימות הלאומיות החשובות המתבצעות בין כתלי האקדמיה. המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בקיומו של מערך  מקיף, יסודי ואיכותי להכשרת מורים, הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות לחינוך. כחלק מהמאמץ לקדם את איכות הכשרת המורים במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת ועדת מומחים מייעצת לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה…

על סדר היום

הנוהל יאפשר למוסדות האקדמיים להסדיר חריגות מהחלטות המל”ג תוך הקלה באכיפה ובסנקציות

טען עוד