על סדר היום

לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע”ח

על סדר היום

מל”ג וות”ת בשיתוף משרד האוצר ודירה להשכיר תקצבו את בניית המעונות. חלק מהמבנים כבר אוכלסו, אחרים נמצאים בשלבי בנייה בשנים הקרובות תתוקצב בנייתם של מעונות נוספים   פרויקט המעונות יצא לדרך בשנת 2012, בעקבות יישום המלצות ועדת טרכטנברג במטרה להקל על הנטל הכלכלי של הסטודנטים ולהוזיל את שוק הדיור. היקף התקצוב נעמד בכ- 300 מיליון…

על סדר היום

אושר המתווה לפיו המל”ג תאפשר לקריה האקדמית אונו לקיים באופן זמני לימודים בקמפוס בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל. המתווה יאפשר לסטודנטים בכרמל להשלים את לימודיהם. במסגרת המתווה הקריה האקדמית אונו תפתח גם קמפוס חדש בישוב ערבי בצפון הארץ. במקביל לכך, מל”ג וות”ת ממשיכות בהליך לבחירת קמפוס אקדמי מתוקצב שיפתח ביישוב ערבי בצפון הארץ.   שר החינוך ויו”ר…

על סדר היום

הננו להודיעכם כי בשל חופשה מרוכזת יהיו משרדי המועצה להשכלה גבוהה סגורים  החל מיום רביעי, יד’ בתשרי תשע”ח (04.10.2017) ועד ליום ראשון, כה’ בתשרי תשע”ח (15.10.2017 )

על סדר היום

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “הגדלת שיעור הלומדים בתכניות לסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות הוא צורך לאומי, ועל כן ות”ת פועלת יד ביד עם משרדי האוצר והבריאות כדי להגדיל את מחזורי הבוגרים ולאפשר לכוח אדם מקצועי ומיומן לעסוק בתחום”. לאור הצורך הלאומי בבוגרים נוספים בתחום הסיעוד ובהתאם לסיכום עם משרדי הבריאות והאוצר ות”ת החליטה להגדיל החל בשתע”ח…

טען עוד