11/09/2012

שינוי במספרי הטלפון במל”ג – הננו להודיעכם כי בשל שדרוג מערך הטלפוניה במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, שונו מספרי הטלפון והפקס

 

להלן פירוט המספרים החדשים:

 

מספר הטלפון הראשי יהיה מעתה: 02-5094444 

מספר הפקסימיליה הראשי יהיה מעתה: 02-5094445

 

מידע ופניות הציבור

טלפון: 02-5094544
פקס: 02-5094445

 

לשכת מנכ”ל ויו”ר ות”ת

טלפון: 02-5094500/02
פקס: 02-5094686

 

אגף למינהל ומשאבי אנוש

טלפון: 02-5094566

פקס מינהל – 02-5094689

פקס משאבי אנוש – 02-5094690

 

האגף האקדמי ומזכירות המועצה

טלפון: 02-5094400
פקס: 02-5094684

 

אגף התקציבים

טלפון: 02-5094454

פקס: 02-5094685

 

אגף למדיניות ותכנון

טלפון:02-5094646

פקס: 02-5094685

 

אגף להערכת איכות והבטחתה

טלפון: 02-5094620

פקס: 02-5094691

 

לשכה המשפטית

טלפון: 02-5094524

פקס: 02-5094687

 

קשרי ישראל אסיה

טלפון: 02-5094516
פקס: 02-5094517

 

טמפוס ישראל

טלפון: 02-5094530
פקס:  02-5094531

 

מרכזי מצוינות (I-Core)

טלפון: 02-5094552
פקס:  02-5094553

 

יחידת הרישוי והפיקוח על שלוחות חו”ל

טלפון: 02-5094424
פקס:  02-5094425

 

חוזים והתקשרויות

טלפון:02-5094584
פקס:  02-5094689