12/07/2018

יורחבו קורסי העשרה באקדמיה

תכנית של מל”ג תאפשר לחשוף את עולם היזמות והייטק לסטודנטים מתחומי לימוד אחרים

 

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “בעידן הטכנולוגי, מערכת ההשכלה הגבוהה פועלת ליצירת שיתופי פעולה ו”שבירת המחיצות” בין הפקולטות השונות. הרחבת האופקים, והיציאה מהדיסציפלינה, תרחיב את סל הכלים של הסטודנטים, ותיטיב את הכשרתם. כך לדוגמא, קורסי העשרה יאפשרו לסטודנטים למדעי הרוח והחברה הכרות עם עולם היזמות וההייטק, ובמקביל למהנדסים להחישף לקורסים בעלי זיקה חברתית עמוקה”.

 

תכנית של מל”ג וות”ת תאפשר לחשוף את תחום הנדסת הנתונים והמידע (Data Sciences) ועולם היזמות לכלל הסטודנטים במוסדות האקדמיים שישתתפו בתכנית, באמצעות אשכולות לימוד של קורסי העשרה בהיקף של 6-10 נ”ז. אשכולות אלו יהיו נגישים לכל הסטודנטים ללא קשר לתחום הלימוד העיקרי.

בהתאם לקול הקורא שהופץ למוסדות האקדמיים, ות”ת תקצה כ-10 מיליון שקלים עבור פיתוח קורסים אקדמיים חדשים במגוון נושאים. קורסים אלו יותאמו במיוחד עבור סטודנטים מדיסציפלינות שונות, ויכללו מושגי יסוד ותכנים בסיסיים אשר יאפשרו לסטודנט צוהר לתחומי ידע נוספים (לדוגמא סטודנטים מתחום מדעי החברה ייבחרו קורסים מתחומי מדעי הטבע).

 

במסגרת כך, ות”ת הגדירה שלושה תחומים מרכזיים העומדים כיום במרכז העשייה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ואשר יקבלו ביטוי במסגרת קורסי העשרה:

  1. חינוך ליזמות וחדשנות – במאה ה-21 היזמות הופכת להיות מיומנות בסיסית הנדרשת לסטודנטים ולחוקרים ועל כן ות”ת רואה חשיבות רבה בחינוך ליזמות ובהנגשה של קורסים אקדמיים ביזמות חדשנות לכלל הסטודנטים במוסד.
  2. תחום הנדסת הנתונים והמידע (Data Science) – תחום חקר חדש בישראל ובעולם, אשר מקנה כלים ומיומנויות לניתוח ומיצוי נתונים על מנת להפיק ידע חדש, בין היתר במטרה לתמוך בתהליכי קבלת החלטות. ניתוח מתוחכם של מסדי נתונים רחבים ומגוונים (big data) יכול לסייע בהפקת תובנות חדשות בתחומים מגוונים, בעלי פוטנציאל יישומי גבוה.
  3. “תקווה ישראלית באקדמיה” – קורסי העשרה אשר יעסקו בשותפות בין הקבוצות בחברה הישראלית, בהם: חילוניים, דתיים-לאומיים, חרדים וערבים.

 

במל”ג וות”ת מדגישים כי תכנית זו, היא המשכה של תכנית “לימודי העשרה” שהחלה בחומש הקודם ואשר כללה פיתוח קורסים אקדמיים כלליים בנושאים שונים. בהתאם לכך, יצוין כי מל”ג וות”ת רואות כחלק מהיעדים של ההשכלה הגבוהה, גם יעד של הכשרת אזרחים משכילים, רחבי אופקים ובעלי יכולת חשיבה ביקורתית. לשם כך, על בוגר המערכת להשכלה גבוהה להיחשף לתחומי ידע מגוונים מעבר לאלו שהוא בחר להתמחות בהם.