דחיית מועד הגשת הצעות קולות קוראים 2 ו-3 למידה דיגיטלית

לאור פניות שהתקבלו מהמוסדות, הוחלט לדחות את מועד הגשת ההצעות לקורסים המקוונים עד ליום שלישי, ה18.4.17 (מיד לאחר הפסח). את ההצעות החתומות על ידי הרקטור וסמנכ”ל הכספים של המוסד או המוסדות השותפים להצעה יש לשלוח לכתובת המייל: chex@che.org.il.   עם זאת, על כל מוסד שבכוונתו להגיש הצעות יש לשלוח מכתב הצהרת כוונות לכתובת המייל: chex@che.org.il,…

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום את מינויו של פרופ’ אדו פרלמן לתפקיד סגן יו”ר המל”ג

מליאת המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) אישרה בישיבתה היום, ג’ את המלצות שר החינוך ויו”ר המל”ג נפתלי בנט, למינוי הפרופ’ אדו פרלמן לתפקיד סגן יו”ר המועצה להשכלה גבוהה. פרופ’ פרלמן הינו פרופ’ מן המניין בטכניון, אשר שימש בעבר במגוון תפקידים במוסד, לרבות דיקן הפקולטה לרפואה.   שר החינוך ויו”ר המל”ג, נפתלי בנט בירך את פרופ’ פרלמן…

הודעה לציבור – גיבוש הצעה לאמות מידה וכללי אתיקה בנושא פעילות פוליטית ואקדמית במוסדות להשכלה גבוהה

מובא בזאת לידיעת הציבור כי יו”ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך ח”כ נפתלי בנט, מינה את פרופ’ אסא כשר להגיש למועצה להשכלה גבוהה המלצות בדבר עקרונות וכללים של קוד אתי להתנהלות ראויה בכל תחומי הפעילות במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה, בממשקים שבין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית. לצורך כך, מוזמנים גורמים מן הציבור, לרבות מהאקדמיה, מארגונים וגופים…

מונתה המועצה להשכלה הגבוהה ה-13

בטקס שהתקיים היום (יום ג’, 14.3.17) בבית הנשיא, מונתה המועצה להשכלה הגבוהה ה- 13 הכוללת 25 חברים בהם שר החינוך, המשמש כיו”ר המועצה. טקס המינוי התקיים במעמד נשיא המדינה, ראובן ריבלין, שר החינוך ויו”ר מל”ג נפתלי בנט, יו”ר ות”ת פרופ’ יפה זילברשץ, ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה, האקדמיה הלאומית למדעים ונציגי משרדי ממשלה והמשפחות. מינוי חברי המל”ג…