נבחרו הזוכים בפעילות ייחודית לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת החלטות מל”ג וות”ת לקדם את נושא שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, יצא בפברואר 2016 קול קורא למכללות המתוקצבות להצעה לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.   מל”ג וות”ת מברכות את המכללה האקדמית אחווה והמכללה האקדמית תל אביב יפו על זכייתם בתקצוב פעילות ייחודית לקידום ושיפור איכות ההוראה…

מל”ג קיימה דיון ראשון בסדרת דיונים בנושא הקוד האתי למערכת ההשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) ערכה היום, יום ג’, דיון ראשון, בסדרת דיונים בנושא הקוד האתי למערכת ההשכלה הגבוהה. במהלך הדיון, פרופ’ אסא כשר הציג את המסמך שכתב בנושא, ובתום דבריו, התקיים דיון שהיווה את הפתיח לסדרת דיונים בנושא. דיונים אלו יסייעו להביא ליישום החלטת מל”ג משנת 2010, ולפיה יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים…