27/03/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 4-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/04/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל

שם התפקיד: מזכיר/ת ערב בלשכת יו”ר ומנכ”ל

 
מתח הדרגות: ו’-ד’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה חלקית שעיקרה שעות אחר הצהריים ועד השעה 19:00 בערב

 
כפיפות המשרה: מנכ”ל מל”ג/ות”ת

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית