07/01/2018
מספר משרה גיוס 1-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מ”מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

שם התפקיד: מ”מ מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

 
מתח הדרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי

 
מקום העבודה: ירושלים