22/11/2017
מספר משרה גיוס 11-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29/11/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מ”מ מרכז/ת בתחום מאגרי מידע

שם התפקיד: מ”מ מרכז/ת בתחום מאגרי מידע – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

 
מתח הדרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

 
מקום העבודה: ירושלים