01/02/2018
מספר משרה גיוס 7-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/02/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה

שם התפקיד: מ”מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

 
מתח הדרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה

 
מקום העבודה: ירושלים