10/01/2018
מספר משרה גיוס 3-18
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/01/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מ”מ מרכז/ת תחום תקצוב אוניברסיטאות

שם התפקיד: מ”מ מרכז/ת תחום תקצוב אוניברסיטאות – משרה זמנית (ללא חובת מכרז) החלפה לחופשת לידה

 

מתח הדרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דירוג כלכלנים

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

 
מקום העבודה: ירושלים