17/08/2017
מספר משרה מכרז פנימי/חיצוני מס' 5-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/09/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת באגף תקצוב

שם התפקיד: מרכז/ת באגף תקצוב

 
תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות אגף תקצוב

 
מתח דרגות: 36 – 39  דירוג 587 / דרוג כלכלנים

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה באגף תקצוב

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית