21/03/2017
מספר משרה 4-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/04/2017
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מאקרו ותשתיות

תיאור כללי: מרכז/ת הטיפול בנושאים שבאחריות תחום מאקרו ותשתיות

 
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום מקרו ותשתיות

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית