25/01/2018
מספר משרה מכרז פומבי 2-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/02/2018
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום מחקר ואסטרטגיה

שם התפקיד: מרכז/ת מחקר ואסטרטגיה

 
מתח דרגות: ה’ – ג’ בדירוג המל”ג

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה מחקר ואסטרטגיה

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית