08/11/2017
מספר משרה מכרז פומבי 8-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22/11/2017
סטאטוס משרה פתוחה
קובץ משרה הורדה

מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

שם התפקיד: מרכז/ת בתחום שכר הסגל במוסדות להשכלה גבוהה

 
מתח דרגות: 36 – 39 דירוג 587 / דרוג כלכלנים

 
היקף העסקה: משרה מלאה

 
כפיפות המשרה: ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

 
מקום העבודה: ירושלים

 
תחילת עבודה: מיידית

שליחת קורות חיים